SKN Ekonometrii

O konkursie  Econometric Game 2017

  Temat: Analyzing geographical patterns in crime prevention. Exploring the causal impact of victim precaution on crime.
  SGH: Ścisły finał (miejsca 4-10)
  Skład osobowy: Piotr Dybka, Justyna Klejdysz, Arkadiusz Kotuła, Tomasz Zatoń
  Econometric Game 2016

  Temat: Socioeconomic inequity in health care use among elderly Europeans.
  SGH: 2. miejsce
  Skład osobowy: Arkadiusz Kotuła, Filip Premik, Dominik Wasiluk, Jakub Witkowski
  Econometric Game 2015

  Temat: Longevity and Longevity Risk
  Skład osobowy: Arkadiusz Kotuła, Filip Premik, Kamila Sławińska, Jakub Witkowski
  Econometric Game 2014

  Temat: Welfare analysis with incomplete expenditure data.
  SGH: Ścisły finał (miejsca 4-10)
  Skład osobowy: Jakub Mućk, Bartosz Olesiński, Filip Premik, Kamila Sławińska
  Econometric Game 2013

  Temat: The effect of the fiscal policy on the economic growth.
  SGH: 3. miejsce
  Skład osobowy: Mateusz Filarowski, Jakub Mućk, Mateusz Myśliwski, Filip Premik, Jakub Witkowski
  Econometric Game 2012

  Temat: How does maternal smoking during pregnancy affect infants` birthweight?
  SGH: Ścisły finał (miejsca 4-10)
  Skład osobowy: Mateusz Filarowski, Jakub Mućk, Mateusz Myśliwski, Jakub Witkowski


Econometric Game jest międzynarodowym konkursem ekonomicznym organizowanym przez Uniwersytet Amsterdamski, podczas którego zespoły z najlepszych na świecie uniwersytetów rywalizują ze sobą, rozwiązując studium przypadku przygotowane przez czołowych, światowych ekonomistów. Rywalizujące reprezentacje ośrodków akademickich składają się z czterech osób: co najwyżej dwóch doktorantów i co najmniej dwóch magistrantów. Rozwiązanie studium przypadku jest przedstawiane w formie artykułu naukowego, a wyniki towarzyszące rozwiązaniu są uzyskiwane za pomocą formalnych metod naukowych, tj. najczęściej metod ekonometrycznych.


Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym ośmiogodzinnym etapie rywalizuje 30 zespołów, wyłonionych w drodze eliminacji przez organizatorów konkursu. Na podstawie dostarczonego zbioru danych oraz dokonanego przeglądu literatury uczestnicy odpowiadają na konkretne pytania badawcze zawarte w treści studium przypadku, wykorzystując w tym celu odpowiednie narzędzia ekonometryczne. Do finałowego etapu kwalifikowanych jest 10 najlepszych zespołów. Finał konkursu, który również trwa około 8 godzin, polega na rozwiązaniu dodatkowego studium przypadku stanowiącego najczęściej rozwinięcie poprzedniego etapu. Ostatecznie, wyniki finałowej dziesiątki są prezentowane przez uczestników na sesji plenarnej.Opisy studiów przypadku z poprzednich edycji, a także rozwiązania zwyciężkich dużyn można znaleźć na stronie Econometric Game.